Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Avukatların Karşı Taraftan Aldıkları
 Vekalet Ücretinde KDV Olmayacağı

Rüknettin KUMKALE

Avukatların karşı taraftan almış oldukları vekâlet ücretinin katma değer vergisine tabi olup olmadığı tartışma konusu olmaktadır. Avukat karşı tarafa hizmet sunmamıştır. Ancak bir gelir elde etmiştir. Katma Değer Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde belirtilen ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, Katma Değer vergisine tabi bulunmaktadır. Ancak karşı tarafa Avukat tarafından bir hizmet sunulmamıştır. Karşı taraf Avukatın müvekkili değildir. Bu sebeple karşı taraftan alınan vekâlet ücretinin KDV’ye tabi olmaması gerekmektedir.

İstanbul 11. Vergi Mahkemesi tarafından 14.05.2012 tarihinde verilen Esas No: 2011/1275, Karar No: 2012/1046 sayılı kararı ile konuya açıklık getirmiştir.

Söz konusu kararın http://www.hukukihaber.net sitesinden alınan izin ile aşağıya özeti çıkartılmıştır.