Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

2/B Yasasındaki Yeni Düzenlemelere Ayrıntılı Bir Bakış, Değerlendirme ve Alternatif Öneriler

Ali EZER

6292 sayılı Kanunda, hak sahiplerine doğrudan satılacak 2/B taşınmazlarının satış bedeli , rayiç bedel in %70’i olarak belirlenmişti. Ancak, 30.01.2013 tarihli ve 6412 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda taşınmazların satış bedelinin; 400 m 2 ’ye kadar olan kısmı için rayiç bedelin %50’si ; fazlası için rayiç bedelin %70’i üzerinden hesaplanması öngörüldü. Fakat büyükşehirlerin yüksek değerli bölgelerine yönelik bu düzenlemenin; kamuoyunun, özellikle de orman köylüsü ve tarımsal amaçlı kullanıcıların taleplerini ve beklentilerini karşılamaktan çok uzak olduğunun ortaya çıkması üzerine 06.03.2013 tarihli ve 6444 sayılı Yasayla yeni düzenlemeler yapıldı. Bu Yasayla, tarımsal amaçla kullanılan taşınmazların satış bedelinin rayiç değerin, %70’i yerine %50’si üzerinden hesaplanması, bu nitelikteki yerler için peşinat bedelinin %20 yerine %10 olması, taksit sayısını arttırılması ve taksit sürelerinin uzatılması öngörüldü. İşte bu çalışmamızda, 6292 sayılı Yasada yapılan söz konusu değişikliklerin nedenleri, gerekçeleri, sonuçları ve hak sahiplerine sağlanan avantajlar ayrıntılı olarak analiz edilerek değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çalışmada ayrıca, sorunların çözümüne yönelik alternatif öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

2/B, Taşınmaz, Orman Köylüsü, Hak Sahibi, Tarımsal, Rayiç Bedel, Satış Bedeli.

I. 2/B YASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU

Kamuoyunda 2/B Yasası olarak bilinen, 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda son dönemde iki değişiklik yapılmıştır.

Bunlardan 30.01.2013 tarihli ve 6412 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin konusu; hak sahibi olarak belirlenen kişilere satılacak 2/B niteliğindeki taşınmazların satış bedellerinin rayiç değerlerine oranının yeniden belirlenmesi ile başvuru sırasında yatırılması öngörülen bedellere ilişkin düzenlemelerdir.

06.03.2013 tarihli ve 6444 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin konusu ise; 2/B niteliğindeki taşınmazlardan tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerlerin satış bedellerinin rayiç değerlerine oranının yeniden belirlenmesi ile peşinat oranları, taksit süreleri ve sayılarında değişiklikler yapılmasıdır.