Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Şirketlerde Kâr Payı Avansı Dağıtımı

Rüknettin KUMKALE

09.08.2012 tarihli Resmî Gazete’de, Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde kâr payı avansı dağıtımında uyulacak usul ve esasları düzenleyen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tebliği yayımlanmıştır.

Kâr payı avansı müessesesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim şirketler için 509’uncu maddede belirtilmektedir. Diğer şirketler içinde anonim şirketlerle ilgili hükümler uygulanacaktır. 509’uncu maddenin ikinci fıkrasında “Kâr payı avansı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan şirketlerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bir tebliği ile düzenlenir. ” hükmü bulunmaktadır.

Kâr payı ifadesinden, net dönem kârı veya serbest yedek akçeler üzerinden ortaklara ve kâra katılan diğer kimselere genel kurulca dağıtılmasına karar verilen tutarı,