Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Care Contract Until Death

Aydın TEKDOĞAN

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 611-619. maddelerinde düzenlenmiş olan ölünceye kadar bakma sözleşmesi, iki yana borç yükleyen, bakım borçlusunun edimi yönünden sürekli nitelik taşıyan, şans ve rastlantıya bağlı rızai bir sözleşme türüdür. Bakım borçlusunun borcu, bakım alacaklısına yaşadığı süre içinde bakma ve özen gösterme; bakım alacaklısının borcu ise, malvarlığı veya malvarlığı değerini devretmektir. Bu makale, bakıma muhtaç kimselerin, özellikle hastalık, yaşlılık dönemlerinde kendilerine bakıp gözetecek, yakın ilgi gösterecek kimselerle yaptıkları ölünceye kadar bakma sözleşmelerine ilişkindir.

Bakım Alacaklısı, Bakım Borçlusu, Bakım Edimi, Şans ve Rastlantı, Miras Sözleşmesi, Aile Topluluğu, Ömür Boyu Gelir.

Care Contract until Death, regulated under the articles 611-619 of the Turkish Code of Obligations no 6098, is a voluntary contract type; laying a burden on two parties, with a continuous nature from the point of actions of the one obliged to take care, dependent on chance and coincidence. Obligation of the one obliged to care is to care and look after the one in need of care; obligation of the one in need of care is to transfer assets or value of assets. This paper is about the Care Contract until Death made by the ones in need of care, especially in their disease, aged periods and the ones who will take care and devote close attention to them.

The One in Need of Care, The One Obliged to Care, Caring Action, Chance and Coincidence, Inheritance Contract, Family Community, Lifetime Income.

I. Genel Olarak

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi maddi imkânlara sahip olmalarına karşın, kimsesiz veya sıcak bir aile ortamından yoksun olmaları nedeniyle kendilerini tam olarak güvende hissetmeyen bakıma muhtaç kimselerin, özellikle hastalık, yaşlılık dönemlerinde kendilerine bakıp gözetecek, yakın ilgi gösterecek kimselerle yaptıkları sözleşmedir.

Kanundaki tanımı TBK m.611/1’de yapılmış olup, düzenlemeye göre ölünceye kadar bakma sözleşmesi, iki yana borç yükleyen bir sözleşmedir. Bakım borçlusunun borcu, bakım alacaklısına yaşadığı süre içinde bakma ve özen gösterme; bakım alacaklısının borcu ise, malvarlığını veya malvarlığı değerini devretmektir. Bu şekliyle bakım alacaklısının alacağı, bakım karşılığı edimi sözleşmenin yapıldığı anda belirlenmekte ise de, bakım borçlusunun edimi bakım alacaklısının ölümüne kadar devam eden, niteliği ve kapsamı değişen özelliktedir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde, bakım alacaklısının öleceği zaman önceden belli değildir. Bu nedenle sonuçları tesadüfe bağlıdır. Ancak bu durum, bu sözleşmeden kaynaklanan borcun, kumar ve bahis oyunlarından farklı olarak, eksik bir borç olma özelliği vermez. Aksine her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.