Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yargıtay Kararları Eşliğinde Asıl Borca Bağlı Faiz Borcunun Sona Ermesi

Dissolution of Interest Debt in Connection With the Principle Debt Guided With the Supreme Court Decisions

Erhan GÜNAY

Asıl borç ifa veya sair bir şekilde sona erdiğinde, fer’i haklardan sayılan faiz isteme hakkı da sona erer. Evvelce işleyen faizleri isteme hakkının saklı tutulduğu bildirilmiş veya durumdan bunun anlaşıldığı sabit olmadıkça, bu faizlerin dava ve takip yoluyla ödetilmesi istenemez.

Faizin Tanımı ve Niteliği, Faizin İstenmesinde Kural, Borç İlişkisinde Asıl, Feri Hakkın Sona Erdirilmesi, Faiz İsteme Hakkının Saklı Tutulması, Temerrüt Faizinin Ayrı Bir Dava ile İstenmesinin Koşulu, Faizin Mahkeme İlamında Hükmedilmiş Olması, Islah Yoluyla Faiz İstemi.

When the principle debt is completed by fulfilling or miscellaneously the right to claim interest, deemed as accessory right, also ends. As long as it hasn’t been proved that it was reserved to claim the interest right or it was understood from that circumstance, payment can’t be demanded for those rights to be paid through a lawsuit or proceeding.

Definition and Nature of Interest, Rule for Claiming Interest, Basis in Debt Relation, Termination of Accessory Right, Reserving the Right of Claiming Interest, Condition of Claiming Default Interest With a Separate Lawsuit, Judgment of Interest in Court Decision, Claiming for Interest Via Correction.

İlgili Kanun Maddesi:

- 6098 sayılı TBK m.131: “Asıl borç ifa ya da diğer bir sebeple sona erdiği takdirde, rehin, kefalet, faiz ve ceza koşulu gibi buna bağlı hak ve borçlar da sona ermiş olur.

İşlemiş faizin ve ceza koşulunun ifasını isteme hakkı sözleşmeyle veya ifa anına kadar yapılacak bir bildirimle saklı tutulmuş ise ya da durum ve koşullardan saklı tutulduğu anlaşılmaktaysa, bu faizler ve ceza koşulu istenebilir.