Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Bir Telif Hakkı Olarak: “Rölöve ”

Bekir Cenap ALTIPARMAK 


Makale, telif hakkı nın özel bir hali olan, mimari eserlerin telif hakkı konusundan, en çok tartışılan mimarı bilinmeyen eserlerin rölövesinin ilk çizim hakkının da bir eser olarak nitelenip nitelenemeyeceği sorusuna, mevzuat ve yargı kararları eşliğinde cevap aramaktadır.

Rölöve, Telif Hukuku, Mimar, Sahibi Bilinmeyen Eser, Tarihi Eser.

I. TANIM

Fransızca “relevé”, kelimesinden dilimize geçmiş olan bu kavram1, sözlükte “eski bir sanat eserinin, bir yapının çizilerek veya boyanarak hazırlanan kopyası”, “bir yapının bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarma” olarak tanımlanmaktadır2.

Mimarlık terimi olarak, genişçe ifade edilmek gerekirse; rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimari durumunun tarihi ve halihazır açıdan değerlendirilmesi ve restorasyon projeleri hazırlanabilmesi için binanın iç ve dış dokusuna, özgün dekorasyonuna ve taşıyıcı sistemine, yapı malzemelerine ve yapının karakterini ortaya koyacak önemli sair hususlarının belirtilerek; mevcut durumunun ölçekli çizimlerle anlatımıdır.

II. UNSURLARI

Bir rölövede istenilen tam olarak verilebilmesi için, rölövenin;