Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Sit Alanındaki Meyveli Bahçe
 Kamulaştırmasında Bedel Tespiti

Determination of Expropriation Price of a Garden With Fruits on a
 Protected Area

Erhan GÜNAY

2942 s. Kamulaştırma Kanunu 10. maddeye göre kamulaştırılan sit alanında bulunan arazi niteliğindeki meyveli ağaç kamulaştırma davasında bedelin TUİK endeksine göre tespiti yasal değildir. Taşınmazın sit alanında bulunması nedeniyle bedel belirlenmesinde değerin düşük hesaplanması yanılgılı bir uygulamadır.Davacı idarenin m.10/8 uyarınca bedeli bloke etmediği takdirde davanın reddedileceği doğaldır.Kamulaştırma davalarında hükmedilen bedele faiz yürütülmesi ve hükümde faizin başlangıç tarihi ile bitiş tarihlerinin açıkça gösterilmesi zorunludur.Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın idare adına tescili davalarında hem idare hem de mal sahibi lehine maktu vekalet ücreti hükmedilmesi gerekir.

Sit Alanındaki Taşınmaz, Meyveli Bahçe Kamulaştırılmasında Bedel Hesaplama Yöntemi, İdarece Bedelin Bloke Edilmemesi, Davada Yasal Faiz Yürütülmesi, Vekalet Ücretine Hükmedilmesi.

Determination of price according to TUIK (Turkish Statistical Institute) index in a case on expropriation of a land with fruit trees on a protected area which is expropriated pursuant to the article 10 of the Expropriation Act no 2942, is not legal. Calculation of value lower in determination of the price, since the premises are on a protected area, is an incorrect practice.It is natural that the action would be dismissed in case the plaintiff administration doesn’t block the price in accordance with the article 10/8.In expropriation actions it is mandatory to charge interest on the decreed price and to show starting and ending dates clearly in the decision.In actions determining the expropriation price and registration of premises in the name of the administration, it is required to rule a fixed counsel’s fee in favor of both the administration and the landlord.

Premises on a Protected Area, Price Calculation Method in Expropriation of Garden With Fruits, Blocking of Value by the Administration, Application of Legal Interest in the Case, Ruling Counsel’s Fee.

Olay

(...) antik kentinde 1. derece sit alanında yer alan taşınmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamulaştırılmıştır. Bedelde anlaşma sağlanmadığı için Hazine, 2014 yılının 10 Ocak ayında bedel tespiti davacı açmıştır. Ceviz ve zeytin ağaçlarının yoğun olduğu taşınmaz için o yıl ki ilçe tarım müdürlüğü verileri belli olmadığından bilirkişilerce “TÜİK” endeksi uygulanarak hesaplama yapılmış ve sit alanında bulunması nedeniyle bedelde %25 indirim yapılmıştır. Davalı vekilince hesaplama raporuna karşı yapılan itirazlar mahkemece reddedilmiş ve hüküm bilirkişi raporu esas alınmak suretiyle kurulmuştur.

Sorunlar

Çözümlenmesi gerekli birinci sorun şudur: Davada meyveli ceviz vs. bahçesi vasfında olduğu görülen ve sit alanında bulunan taşınmazın kamulaştırma bedeli belirlenirken bilirkişilerce veriler belli olmadığı gerekçesiyle ‘TÜİK Aylık Tefe Tablosu’ndan yararlanıp endeksleme suretiyle yapılan hesaplama yasaya uygun mudur?

İkinci sorun ise; sit alanında bulunması nedeniyle taşınmazın kamulaştırma bedelinde herhangi bir indirim yapılmasında yasaya uygunluk var mıdır?