Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türkiye’de Yerel Demokrasiyi Güçlendirme Aracı Olarak Yönetişim ve Yerel Yönetimlerde İşleyişi

Strengthening Democracy as a Tool for Local Governance and Functioning of Local Government in Turkey

Ahmet GÜVEN,Çağatay ALAN

Alan Tanımı: Kamu Yönetimi (Yerel Yönetimler)

JEL Code: H70, H75, H79

1. GİRİŞ

Yönetişim kavramı yönetim sürecinde yer alan unsurlarla birlikte yapılan yönetimi ifade etmek için kullanılır. Etkin, kaliteli işlevsel bir yönetim için yönetimin konusunu oluşturan unsurların bu sürece dahil edilmesi önemlidir. Özellikle yerel düzeyde gerçekleştirilen yönetim sürecinde halka yakınlığı ve etki düzeyi genel idarelere göre daha üst düzeyde olan bu birimlerin yönetişim unsurunu kullanmaları etkin ve verimli bir yönetim için elzemdir. Halkın karar alama süreçlerine katılması yerel idarelerden beklentilerini yönetime iletmeleri yönetimi etkilemeleri hem hizmet alımında hem de yönetime verilen desteğin devamında önemli bir yere sahiptir. Yerel yönetişim olarak adlandırılacak olan yerel halkın yerel yönetim sürecinde rol alması, kararlara katılması, yönetimin bir parçası olduğunu düşünmesi özelle 1980’li yıllardan sonra Türk kamu yönetiminde görülen değişim ve dönüşümün bir sonucu olarak birçok yasal düzenlemede kamu politikasında kendine yer bulmaya başlamıştır. Demokrasi ekseninde ortaya konan bu politikaların başarısıistenilen düzeyde gerçekleşememiştir. Bu duruma gerekçe olarak başta merkezi idarenin tutumu başta olmak üzere, demokrasi ve siyasi geçmişimiz, halkın beklentileri, kamu çalışanları ve bürokrasi gibi faktörler yanında ekonomik olarak alt yapı, bilişim ve iletişim araçlarının istenilen düzeyde kullanılamaması gibi teknik ve beşeri birçok unsurun yönetişime dayalı uygulamaları engellediği görülmektedir. Tüm bu durumlara rağmen Türkiye’nin 1980 sonrası demokrasi, katılım, etkin kamu yönetimi hedefleri doğrultusunda olumlu yönde adımlar attığı da göz ardı edilmemelidir. Bu çerçevede yerel yönetimlerin yerel kararlarını almada yönetişime yer veren bir anlayışa sahip olma gayretleri ve bu kapsamda çalışmalarının varlığı da güzel örnekler arasında yer almaktadır.