Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre
 Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararları İçin Geçerli Nisaplar

Hülya ÇOŞTAN

Çalışmada, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanununda sermaye şirketlerinin birleşme, bölünme ve tür değiştirme kararı alabilmeleri için gerekli nisaplara ilişkin hükümler değerlendirilmiş ve mevcut Türk Ticaret Kanunu ile farklı hususlara dikkat çekilmiştir.

Sermaye Şirketleri, Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme, Karar Nisapları.

I. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEYE TARAF OLARAK KATILABİLECEKLER

TTK m. 124’de ticaret şirketleri; sermaye şirketi (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, şahıs şirketi (kollektif ve komandit şirket) ve kooperatif olmak üzere üç tür olarak sınıflandırılmıştır.

Birleşmeye taraf olarak katılabilecekler de TTK m. 137’de bu ayrıma uygun bir şekilde gruplandırılmıştır. Buna göre sermaye şirketleri; sermaye şirketleriyle, kooperatiflerle ve devralan şirket olmak şartıyla şahıs şirketleriyle birleşebilecektir (f. 1). Şahıs şirketlerinin; şahıs şirketleriyle, bunun yanında devrolunan şirket olmak şartıyla sermaye şirketleriyle ve kooperatiflerle birleşmesine izin verilmiştir (f. 2). Kooperatiflerin ise kooperatiflerle, sermaye şirketleriyle ve devralan şirket olmak şartıyla şahıs şirketleriyle birleşmesi mümkün kılınmıştır.

TTK m. 137’ye paralel olarak m. 181’de, bir sermaye şirketinin başka türde bir sermaye şirketi veya kooperatif olarak; bir kooperatifin sermaye şirketi olarak; şahıs şirketlerinin ise sermaye şirketi, kooperatif veya diğer türde bir şahıs şirketi olarak tür değiştirebilmesine olanak tanınmıştır.