Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Umuma Mahsus Pasaportun Alınmasının Şartları

Ahmet Cemal Ruhi,Hüsamettin Uğur

Umuma mahsus pasaportun alınmasının şartları detaylı bir biçimde incelenmiştir.

Pasaport, Pasaport Kanunu, Umuma Mahsus Pasaport.

I- Genel Olarak

Pasaport bir devletin kendi vatandaşlarına yurt dışına seyahat edebilmeleri amacı ile verdiği, içerisinde ilgilinin kimlik bilgilerinin yer aldığı ve vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu devleti ispata yarayan belgedir1. Diğer bir deyişle pasaport, kişiye bağlı bulunduğu devlet tarafından verilen ve ülkeden çıkmasına veya ülkeye girmesine kanuni bir engelin bulunmadığını bildiren belgedir2.

Dolayısıyla pasaport , birinci olarak kişinin yurt dışına çıkış ve ülkesine dönüş yapmasını sağlar, ikinci olarak ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesini sağlar, üçüncü olarak vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu devletin tespit edilmesini sağlar, dördüncü olarak vize uygulamasında vizenin üzerine işlenmesini sağlar, beşinci olarak bir devletin sınırından giriş çıkış yapılması halinde giriş çıkış tarihlerinin tespit edilmesini sağlar, altıncı olarak ilgili kişiye bulunduğu yabancı ülkede pasaportunu taşıdığı ülkenin diplomatik himayesini talep etme hakkı verir3.

15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ’nun4 7.1.1984 tarihli 3073 sayılı Kanunla değişik 1. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Türk vatandaşları ve yabancılar İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunan yolcu giriş-çıkış kapılarından Türkiye’ye girip çıkabilirler”.