Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İlginç Hükümler, 
ilginç Uygulamalar

Remzi ÖZMEN

Mevzuat çalışmaları sırasında, zaman zaman ilginç ve deyim yerindeyse garip metinler ve uygulamalar ortaya çıkabilmektedir. Bu sayının Terazinin Dengesinde bu tür örneklere yorumsuz olarak yer veriyorum. Kalın ve eğik yazıyla vurgulanan yerlere özellikle dikkatinizi çekmek isterim.

1. OLMAYAN KANUNLARA GÖNDERMELER

A) Hukuk Yargılama Usulü Kanunu: 5.2.1972 tarihli ve 14090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 18.1.1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun “İmza yerine işaret, mühür veya parmak izi kullanılması” başlıklı 75’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında “Tanık, tercüman ve bilirkişinin andı noter tarafından Hukuk Yargılama Usulü Kanunu uyarınca yaptırılır.”; “Tanıklar için diğer yasaklılık sebepleri” başlıklı 78’inci maddesinde “Aşağıdaki kimseler tanık olamazlar: (…) 3. Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre andlı tanık olarak dinlenmeleri mümkün olmayanlar,” denilmektedir.

B) Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu: 13.1.1983 tarihli ve 17927 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 10.9.1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 87’nci maddesinde “Yataklı kurumlarında ölenlere, tıbbi lüzum görüldüğü takdirde, sahibinin izni alınmak şartıyla otopsi yapılır. Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre "Sari ve salgın hastalıktan vefat eylediği zan ve şüphe edilen eşhas üzerinde, ilgili tabib tarafından” lüzum gösterildiği takdirde veya adli makamların yazılı veya sözlü istekleri üzerine Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun 79. maddesindeki esaslar çerçevesinde sahibinin rızası alınmadan otopsi yapılır.”