Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Soru - Cevap

Rüknettin Kumkale

SORU: Müvekkilim olan şirketin bir alacağından dolayı Ticaret Mahkemesi defterlerin bilirkişiye verilmesini istedi, yasal defterleri vermemize karşın, bilirkişi olan Malî Müşavir bu defterlerin dayanağı olan belgeler sunulmadığı için raporunu tamamlayamadığını beyan etti. Sormak istediğim konu şu: Mahkemeye sunduğumuz yevmiye ve defter-i kebir rapor için yeterli değil mi? Ayrıca faturaları v.s. belgeleri vermemiz gerekiyor mu?

CEVAP: Yevmiye ve Defter-i Kebir, Vergi Usul Yasası’nda gösterilen usul ve esaslara göre tutulan defterlerdir. Buralara yapılan kayıtlar muhasebeye giren belgelerin muhasebe fişleri halinde düzenlenerek ve ilgili hesaplarına dağıtılarak yazılmasından oluşmaktadır.

Diğer bir anlatımla yevmiye maddelerine yazılan kayıtlar bu belgelerin üzerindeki bilgilere göre oluşmaktadır.