Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Çekin Zorunlu Unsurları Ekseninde Banka Çeki

Alper ERDEM

Çalışmamıza genel manada kıymetli evrakın tanımından başlanacak ve ikinci bölümde çek kavramı üzerinde durulacaktır. Bu bölümde özellikle çekin zorunlu unsurları, banka çeki tanımının daha sağlıklı ifade edilebilmesi için başlıklar halinde hatırlatılacaktır. Üçüncü bölüm ise çekin özel görünümleri ve banka çekinin tanımı, türleri ve hukuki niteliğinin sunulmasına ayrılmıştır. Bu bölümde özellikle banka çeklerinin teknik anlamda geçerli birer çek olup olmadıkları, doktrin tartışmaları, Yargıtay uygulaması ve nihai bir değerlendirme odağında incelenecektir

Çek, Kıymetli Evrak, Çekin Zorunlu Unsurları, Banka Çeki.

GİRİŞ

Kıymetli evrakın özel bir görünümü olan "çek", keşidecinin (çeki düzenleyen) lehtarı (lehine çek düzenlenen) ödemenin yapılması için muhataba yönlendirdiği üçlü bir havale ilişkisinin kayıt altına alındığı evrakı ifade etmektedir. Ticaret hayatında tedavül kolaylığı nedeniyle oldukça sık başvurulan ödeme yöntemlerinden olan çekin, ülke ekonomilerinde kayıt altındaki hacmin artırılması bakımından da önemi yadsınamaz.

Bir kısmı kanun metninde düzenlenmiş olan birçok özel görünümlü çek türü söz konusu olmakla birlikte bunlardan biri de banka çekidir. Çalışmamız banka çeklerinin tanımı ve hukuki niteliği üzerinde yoğunlaşacaktır. Gerçekten de klasik üçlü havale ilişkisinden ayrılarak keşidecinin ve muhatabın aynı kişi (banka) olduğu banka çekleri birden fazla noktada tartışılmaya mahkûmdur.

Çalışmamıza genel manada kıymetli evrakın tanımından başlanacak ve ikinci bölümde çek kavramı üzerinde durulacaktır. Bu bölümde özellikle çekin zorunlu unsurları, banka çeki tanımının daha sağlıklı ifade edilebilmesi için başlıklar halinde hatırlatılacaktır. Üçüncü bölüm ise çekin özel görünümleri ve banka çekinin tanımı, türleri ve hukuki niteliğinin sunulmasına ayrılmıştır. Bu bölümde özellikle banka çeklerinin teknik anlamda geçerli birer çek olup olmadıkları, doktrin tartışmaları, Yargıtay uygulaması ve nihai bir değerlendirme odağında incelenecektir.