Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Açılacak Davalarda Tazminat Taleplerinde Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar

Suat ŞİMŞEK

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ’nin 41’inci maddesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tazminata hükmetmesini düzenlemektedir. Gerek Sözleşme’nin genel yapısına gerek Mahkeme İçtüzüğüne gerekse AİHS’in 41’inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Tazminat Taleplerine Dair Yönerge’ye göre Mahkeme’nin tazminata hükmetmesi, belirli şartların bir araya gelmesine bağlıdır. Bu çalışmada Mahkeme’nin tazminata hükmetmesi için gereken şartlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi , Tazminat Talebi , Tazminat Kararının Yerine Getirilmesi , Harç , Yargılama Gideleri.

I. GİRİŞ

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 41’inci maddesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM/Mahkeme), açılan davalar neticesinde Sözleşme’nin ve buna ekli protokollerin ihlal edildiğine karar vermesi durumunda, adil tazmine karar verebileceğini öngörmektedir.

Ancak Mahkeme tarafından verilen ihlal kararları (Sözleşme ile korunan bir hakkın sorumlu devlet tarafından ihlal edildiğine dair kararlar), otomatikman tazminata hükmedilmesini gerektiren bir neden değildir. Mahkeme’nin tazminat hükmedebilmesi için öncelikle bu yönde bir talep olması, sonrasında bu talebin gereken şartları taşıması ve Mahkeme’nin de tazminat ödenmesini gerekli ve hakkaniyete uygun görmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada, AİHM nezdinde açılan davalarda yapılacak tazminat taleplerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile Mahkeme tarafından tazminata hükmedilmesi için gereken şartlar irdelenecektir.