Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ceza İnfaz Hukukumuzda Koşullu Salıverilme Sistemi

Türker Tok

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da (CGTİK), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (TCK), 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK), 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda (TMK) koşullu salıverilmeye ilişkin hükümler bulunmaktadır. Makalede koşullu salıverilmeye ilişkin bu hükümler, doktrin de dikkate alınarak uygulayıcıların karşılaşabilecekleri sorulara cevap verecek tarzda sistematik bir biçimde incelenmektedir.

Koşullu Salıverilme, Koşullu Salıverme, Şartla Salıverilme, Şartla Salıverme, Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması, Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi, Denetimli Serbestlik Tedbiri, Deneme Süresi, Disiplin Hapsi, Tazyik Hapsi, Hak Ederek Salıverilme.

Giriş

Koşullu salıverilme sistemine geçmeden önce koşullu salıverilmenin ne olduğunu ortaya koymak gerekir.

Koşullu salıverilme nedir?

Hapis cezasına hükümlü olan kişinin cezasının, Kanun’da öngörülen belli bir bölümünün iyi hâlli olarak infaz edilmesinden sonra kalan bölümünü kasıtlı bir suç işlememek, hakkında hükmedilmiş denetimli serbestlik yükümlülüklerine uymak koşuluyla dışarıda geçirmesidir.