Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Dijitalleşmenin Kamu Yönetimi ve Politikaları ile Bu Alanlardaki Araştırmalara Etkileri

Impact of Digitization on Public Administration, Public Policy and Research in These Fields

Hüseyin GÜL

Dijital çağ, birçok alanda çok ciddi dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Bu dönüşümler kamu yönetimi ve kamu politikaları ile bu alanlardaki araştırmaları da derinden etkilemektedir. Ancak bu etkilerin tam olarak nasıl oluştuğu ve politika oluşturma süreçlerinde teknolojinin tam olarak nasıl kullanılacağı konusunda ilgi ve araştırma açığı bulunmaktadır. Bu çalışma, bu açığı kapatmaya yönelik bir çabadır. Bu amaçla öncelikle dijitalleşme olgusu ve boyutları ile bu alandaki gelişmeler ortaya konarak incelenmeye ve çözümlenmeye çalışılmaktadır. Daha sonra da bu gelişmelerin ve dijitalleşmenin kamu yönetimi ve politikaları ile bu alanlardaki araştırmalara etkileri ortaya konmakta ve tartışılmaktadır. Böyle bir çabanın, dar anlamda kamu yönetimi ve kamu politikaları çalışmalarının ötesinde, disiplinlerarası bir yaklaşımı gerektirdiğini kabul etmek gerekir. Son olarak, bu gelişmelere ve dijitalleşmeye uyum süreçlerinde neler yapılabileceği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği ele alınmakta ve öneriler sunulmaktadır.

Dijitalleşme, Büyük Veri, Kamu Yönetimi, Kamu Politikası, Kamu Yönetimi ve Politikası Araştırması.

Digital era brought about significant changes in various areas. These changes also influence public administration and policy and related research. Yet, there is a research and interest gap in the areas of how these changes really take place and influence public administration and policy cycle, and of how exactly new digital technologies could be applied in the process of public policy making. This study is an endeavor to help close this gap. For this purpose, first the phenomenon of digitization and its dimensions along with developments in this area are presented, evaluated and analyzed. Second, the impact of digitization and other related changes on public administration and policy as well as public administration and policy research are assessed and discussed. The study is based on the assumption that such an attempt should go beyond the limits of public administration and policy studies and take an interdisciplinary approach. Finally, the paper investigates what could be done to reform public governance, policy making and service delivery processes in order to adapt to the requirements of digitization, and makes some suggestions and cautions.

Digitization, Public Administration, Public Policy, Public Administration and Policy Research, Big Data.

Dijital çağ, bireysel yaşamımızdan kurumsal yaşama, hizmet alımından sunumuna, nesnelerin işleyişinden bir birbirleriyle iletişimine ve ağ oluşturmasına birçok alanda çok ciddi dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Her alanda sürekli olarak gerçekleşmeye devam eden bu dönüşümler; kamu yönetimi ve politikaları ile bu alanlardaki araştırmaları da derinden etkilemektedir. Ancak, dönüşümlerin ve değişimlerin boyutu çok büyük ve yönünü kestirmek mümkün olsa da hızını ve etkilerini kestirmek her zaman mümkün olmamaktadır. Bu ise çevremizi ve yaşanan gelişmeleri ve değişimleri yakından takip edip gözlemlemeyi, anlamayı ve çözümlemeyi, geleceğe ilişkin öngörülerde bulunarak yön belirlemeyi ve politikalar üretebilmeyi daha da gerekli ve önemli hale getirmektedir.

2000’li yılların ortasından itibaren, yöneticiler ve uzmanlar, bir taraftan sosyoekonomik ve teknolojik dönüşümleri, diğer taraftan artan ve çeşitlenen vatandaş istek ve taleplerini anlamaya çalışırken, bu istek ve taleplere yanıt verebilmek için oluşan büyük veriyi (bigdata) işlemek zorunlu hale gelmiştir. Hızla büyüyen “büyük veri” setleri ve analizleri, dönüşümleri ve değişimleri anlama konusunda elimizi güçlendirse de, güvenilir ve işe yarar veriye erişim ve analiz sorunu temel bir sorun olmaya devam etmektedir. Ayrıca, son on yılın yeni ve yaygın dijital döneminin en önemli çıktısı olan büyük veri, araştırma ve analiz bilgi ve yöntemleri konusunda yeni becerileri, yazılım ve donanımları gerekli ve zorunlu kılmaktadır.

Genel olarak dijitalleşmenin ve bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin, kamu yönetimi ve politikalarını derinden etkilediği ve etkilemeye devam edeceği kabul edilmektedir.1 Ancak bu etkilerin tam olarak nasıl oluşacağı ve politika oluşturma süreçlerinde teknolojinin tam olarak nasıl kullanılacağı konusunda ilgi ve araştırma açığı bulunmaktadır. Höchtl, Parycek ve Schöllhammer (2016) bu açığı, kamu politikası çalışmalarında teknolojinin kamu yönetimini ve politikalarını dönüştüren temel itici güç olarak görülmesi nedeniyle, bir paradoks olarak değerlendirmektedir.2