Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Avrupa Birliği’nde Devlet Yardımlarının Bildirilmesi

Özlem ÖKSÜN

Devlet yardımları meselesi Avrupa Birliği’nde çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Avrupa Birliği’nde devlet yardımlarının ne şekilde bildirildiğine bakmadan önce devlet yardımının tanımını yapmakta ve AB’de nasıl algılandığına bakmakta fayda bulunmaktadır.

Birlik Anlaşması esas olarak devlet yardımına ilişkin herhangi bir tanım içermemekle birlikte 87, 88 ve 89 genel olarak Devlet Yardımlarını düzenlemektedir.

87’nci maddenin 1’inci paragrafı “İşbu Antlaşmada öngörülen kanıt hükümler saklı kalmak üzere, bazı ürünleri ya da bazı işletmeleri üstün duruma getirerek rekabeti bozan veya bozmak korkusu yaratan, devletler tarafından ya da hangi şekilde olursa olsun devlet kaynakları aracılığıyla yapılan yardımlar üye devletler arasındaki alışverişleri etkiledikleri ölçüde Ortak Pazar ile bağdaşmaz” demektedir ve kısaca devlet yardımlarının Ortak Pazar ile çelişmekte olduğunu söylemektedir.