Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Soruşturmalarda Teşebbüslerin Komisyon ile Sağlayabilecekleri İşbirliği ve Uzlaşmanın Esasları Üzerine Yeni Duyuru Hazırlıkları

Arif ESİN

Komisyon, Avrupa Birliği’nde rekabet ihlallerinde cezaların uygulanmaması ya da indirimi hakkındaki 1996 tarihli Duyuru’nun1 yenilenmesi üzerine yeni bir Duyuru taslağını tartışmaya açmış bulunuyor.

Yeni düzenleme rakip teşebbüsler arasında fiyatların, üretim veya satış miktarlarının belirlenmesini, ihalelere fesat karıştırılmasını ya da ithalatın veya ihracatın kısıtlanmasını ve pazar paylaşımını öngören anlaşmaların, uyumlu eylemlerin ve teşebbüs birliği kararlarının rekabet otoriteleri ile işbirliği sonucunda ortaya çıkarılması ile ilgilidir. Bu tür uygulamalar rekabet otoritelerinin karşılaştığı en ciddi rekabet ihlalleri arasında yer almakta ve rekabetin kısıtlanması sonucu tüketici bakımından fiyatların artmasına ve seçeneklerin azalmasına yol açmaktadır.

Teşebbüsler, serbest piyasa ekonomisi koşullarında aralarında olması gereken rekabeti kısıtlayarak, hem ürün geliştirme hem de daha etkili üretim yöntemlerini ortaya koyma konularında kendilerini yenilikçi olmaya iten rekabetçi davranışlardan kaçınmaktadır. Bu tür uygulamalar sonucu rekabetten kaçan üreticilerden alımda bulunan teşebbüslerin maliyetlerinin artması söz konusu olmaktadır.