Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Telekomünikasyon Sektöründe Görülen Rekabet Davaları

Avrupa Birliği kapsamında, rekabet alanında, üye devletlere karşı açılan dava sayısında, 1998 yılıyla karşılaştırıldığında 1999 yılında önemli bir değişiklik gözlenmemektedir (36 yerine 35 dava). 31 Aralık 1999 sonunda 69 rekabet ihlali dosyası Rekabet Genel Müdürlüğü tarafından ele alınmıştır. Faaliyet alanlarında ise en büyük değişiklik telekomünikasyon sektörü ile ilgili yeni dava sayısındaki azalmadır (1998: 26 yeni dava, 1999: 11 yeni dava). Taşımacılık alanında da yeni vaka sayısındaki düşüş göze çarpmaktadır (yalnızca 5 yeni vaka). Buna paralel olarak, sosyal sigortalar, serbest meslekler ve şans oyunlarını konu alan vakalarda artış söz konusudur.

Telekomünikasyon sektöründe rekabet alanındaki yönergelerin uygulanması üzerine oluşturulan ortak takım (joint team), herbir üye devletin ilgili yönergeleri doğru olarak uyarlamaları ve etkili bir şekilde uygulamalarını detaylı olarak incelemeye almıştır. Bunun yanısıra Komisyon, daha önce Antlaşma’nın 226 ncı maddesi kapsamında açılmış davaların takibine devam etmiş ve yeni davalar da açmıştır.

Telekomünikasyon sektöründe 9 dava geri çevrilmiş ve 11 yeni dava açılmıştır.