Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Küreselleşme ve Rekabet Politikası: Global Ticaret

Hakan HANLI

Giriş

Tek Pazarın özü malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımının gerçekleşebilmesi için ticaret karşısındaki fiziki, teknik ve mali engellerin kaldırılmasıdır. Serbest ve adil rekabet garanti edilmese piyasa etkin şekilde işleyemez.

Ekonomiler küreselleştikçe, rekabet ve onu idame politikası her zamankinden daha önemli hale gelmektedir. Hem şekil hem de yapı bakımından aynı olmasalar da rekabet kuralları piyasalara karşılıklı erişimi belirlemede temel olup, yerli ve yabancı şirketlere eşit muameleyi sağlayarak küreselleşme sürecini desteklemek üzere tutarlı ve adil şekilde uygulanmalıdır.

Bu anlamda, rekabet politikası günümüzde eskiye oranla daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bu, son yıllarda tanıklık ettiğimiz ekonomik değişikliklerin bir ürünü olmuştur. Dünya çapındaki ekonomik trendler piyasadaki kapitalist sistemin her zamankinden daha geniş kabulü ve benimsenmesine doğru aşamalı bir ilerleme kaydetmiştir. Bu trendler en çok gelişen dünya ekonomilerinde ve merkezden planlanan ekonomilerin göze çarpan dönüşümünde açıkça sergilenmiştir.