Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

4054 Sayılı Kanun’un 9. Maddesi 3. Fıkrası Gereğince “İhlale Son Vermek İçin Görüş Bildirme” Üzerine Düşünceler

Kubilay ATASAYAR

I. Giriş

Rekabet Kurulu’nun, önemli yetkilerinden biri de, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un, “Kurulun Yetkileri”ni düzenleyen İkinci Bölümündeki 9. maddedir. “İhlale Son Verme” başlıklı madde, Rekabet Hukukunun temelini teşkil eden, önce ihlali önlemek düşüncesinin bir sonucu olarak yer almıştır.

Gerçekten, 4054 sayılı Kanun’un 1.maddesi gereğince rekabetin korunması amacı, 2. maddesinde düzenlenen “Rekabetin Korunmasına yönelik tedbir, tespit, düzenleme ve denetlemeye ilişkin işlemlerin” yerine getirilmesi ile sağlanabilecektir. Bu işlemlerin içinde önleyici kararlar büyük önem taşımaktadır. Esasen bu çeşit önleyici tedbirler almak, Kanun’un 20. maddesinde Kurum’un kuruluşunu düzenleyen hükümde de açıkça görülmektedir.

İhlale son verme, bu Kanun’daki diğer yetkililerin içinde özel bir önem taşımaktadır. Çünkü, rekabet ihlallerinde, öncelikli konu, ihlali sona erdirmek ve böylece mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde işlemesini sağlamaktır. İhlali sona erdirmek, ihlali cezalandırmaktan daha önemli ve öncelikli bir düzenleme olarak görülmektedir.