Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türkiye’nin AB’ye Üyeliğine İlişkin İlerleme Raporu

Rekabet Politikası

En son yayınlanan İlerleme Raporu’ndan bu yana anti-tröst kurallarıyla ilgili olarak Rekabet Kurulu’nun Ar-Ge anlaşmalarına tanınan grup muafiyeti hakkında yeni bir tebliğ yayınlandı. Bu yeni tebliğin amacının ortak Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştiren teşebbüslerle ilgili olarak rekabet kurallarını şeffaflaştırmak ve bu alanda teşebbüsler arası işbirliğini teşvik etmektir.

Buna ek olarak, Rekabet Kurulu Ağustos 2003 itibarıyla “Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyetinin Uygulama Esasları Üzerine Kılavuz” yayınlamıştır. Bu Kılavuzda seçici dağıtım sistemi, rakip firmalar arası anlaşmalar, fikri sınai haklara ilişkin anlaşmalar ve bayilik anlaşmaları konu edilmektedir.

Rekabet Kurulu 2002 yılında 128 vakadan 16 tanesini toplam 13.2 milyon Euro para cezasına çarptırmıştır. Kurul, 2002 yılında onaylanan 60 adet yoğunlaşma işleminden altısına bazı şartlar ileri sürerek izin vermiştir. Bunlardan başka, Haziran 2003’de sonlandırılan 52 vakadan dördüne toplam 18.2 milyon Euro para cezası verdi. Mayıs 2003’de ise Rekabet Kurumu Turkcell ve Telsim’i de ulusal roaming sağlamayı reddederek hakim durumlarını kötüye kullanmalarından dolayı 17.8 milyon Euro para cezasına çarptırdı.