Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

2006/1459 Sayılı Uçuş Tarifeleri ve Slot Tahsisine Yönelik Yapılan Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Üzerine Açıklamalar

Idil ÖZKOÇAK

Uluslararası hava taşımacılığını evrimleştiren gelişmeler esas itibariyle 1970’lerin sonlarından itibaren ABD’de başlamıştır. Bu alandaki liberalleşme 1978 yılında Amerikan iç hatlarında başlamış, 1980’lerde denizaşırı hatlarda uygulanmıştır. Avrupa’nın uluslararası hava taşımacılığı sektöründeki liberalleşme süreci ise İngiltere’de başlamıştır. İngiltere 1984 yılında Hollanda ile yaptığı “open sky” anlaşmasıyla bu alandaki serbestleşmeyi Avrupa’ya taşımıştır.

Bu gelişmeler öncesindeki Avrupa’ya bakıldığında havacılık sektörünün, diğer sektörlere nazaran, rekabet hukuku açısından farklı muameleye tabi tutulduğu görülür. Nitekim 1962 yılında yürürlüğe giren 17 Sayılı Tüzük’te, hava taşımacılığı sektörünün rekabet kurallarından muaf olduğu belirtilmiştir. Üstelik bu muafiyet için herhangi bir gerekçe gösterilmemiştir.

Avrupa’da, havacılık sektörüne Birlik Anlaşması’nın 81 ve 82’nci maddelerinden ibaret olan rekabet kurallarının uygulanması ATAD’ın 1984 yılında verdiği bir kararla mümkün olmuştur.1 Böylece, havayolu taşımacılığı sektöründeki serbestleşme sürecinin Avrupa’daki ilk adımı atılmıştır.