Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ödeme Kartları Sektöründeki Rekabet Üzerine Komisyon Raporu

Eda SALMAN

1. Genel Olarak

Rekabetçi ve etkin bir finansal (mâli) hizmetler piyasasının varlığı Avrupa Ekonomisi’nin başarısı için, bir başka deyişle, işletmelere ve tüketicilere etkin bir hizmet verebilmek, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak ve yüksek istihdam seviyesini sürdürebilmek için yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu sebeple, Avrupa’da etkin ve rekabetçi bir finansal hizmetler piyasasına ulaşabilmek için yapılan çalışmaların, Lizbon hedeflerine ulaşılabilmesi açısından da önemli bir katkı sağlaması kaçınılmazdır.

Bu konuda gerçekleştirilen Finansal Hizmetler Faaliyet Planı (FSAP) Avrupa’da finansal hizmetlerin bütünleştirilmesini destekleyen çalışmaların geliştirilmesine çok önemli bir katkı sağladı. Sözkonusu faaliyet planını takiben Komisyon, 2005-2010 yılları arasında izlenecek finansal hizmetler politikasına ilişkin olarak bir Beyaz Rapor yayınladı. Beyaz Rapor, Komisyon’un sözkonusu zaman diliminde, finansal hizmetler alanında izlemeyi hedeflediği stratejiyi içermekteydi. Komisyon’un izlemeyi kararlaştırdığı strateji aşağıdaki 5 önceliği öne sürmekteydi.

1.Büyüme ve gelişmeyi sağlamlaştırmak ve mevcut kuralların kusursuz olarak uygulanmasını garanti etmek,