Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

1400/2002 Sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründe Grup Muafiyeti Hakkında Komisyon Tüzüğü’ne Göre Çok Markalı Dağıtım ve Tamirci Ağlarına Erişim: Uygulama Alanı ve Amaçları

Arif ESİN

Giriş

Avrupa Topluluğu Anlaşması 81. maddesinin 1 ve 2. fıkralarında ortak pazar içerisinde rekabeti engelleyici, kısıtlayıcı veya bozucu nitelikteki anlaşmaların yasak olduğunu öngörmektedir.

Aynı maddenin 3. fıkrası bu alandaki anlaşma, karar ve uyumlu eylemler için bir muafiyet rejimi öngörmektedir.

1475/1995 sayılı bir önceki grup muafiyeti tüzüğü üreticilerin kartel oluşturma ve fiyat belirleme gibi rekabeti engelleyici faaliyetlerini önleyemediği için Avrupa Komisyonu harekete geçerek 1400/2002 sayılı tüzüğü kabul etmiştir.