Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Soru - Cevap

SORU: Müvekkilim olan şirket kendisi için açmış olduğum davanın sonuçlanmasına rağmen hak etmiş olduğum vekâlet ücretini ödemiyor. Bu durumda serbest meslek makbuzu kesmem gerekecek midir?

CEVAP: Serbest Meslek Makbuzu’nu bütün yönleri ile açıklayan bir yazımız Terazi Hukuk Dergisi’nin Kasım 2006 sayısında yayımlanmış idi.

Serbest meslek erbabı olarak avukatların gelirleri Gelir Vergisi Yasası’nın 67. maddesi gereğince “mesleki faaliyetleri karşılığında tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer suretle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden” oluşmaktadır. Burada sözü edilen “tahsil edilen para” ifadesine dikkat çekmek istiyoruz. Gelir Vergisi Yasası’na göre serbest meslek erbabı olarak avukatların gelirleri, bu geliri tahsil etmeleri üzerine doğmaktadır. Diğer bir anlatımla hizmetin sunulmuş olmasına karşın bu hizmetin karşılığı Gelir Vergisi Yasası’nın 67. maddesi hükümlerine göre tahsil edilmedikçe gelir doğmamaktadır.