Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yeni Türk Ticaret 
kanununa Göre Haksız Rekabet ve Cezası

Soner ALTAŞ

I. GİRİŞ

Önceki çalışmalarımızda, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK)1’nda öngörülen ticaret sicili personeline2, ticaret siciline tescil zorunluluğuna3 ve ticaret unvanı ile işletme adına4 ilişkin cezai sorumluluk halleri ele alınmış idi. Bu çalışmamızda ise, yeni Türk Ticaret Kanununda öngörülen haksız rekabet filleri ve bu fiiller için öngörülen cezalar üzerinde durulacaktır.

II. YTTK’YA GÖRE HAKSIZ REKABET HALLERİ

6102 sayılı (yeni) Türk Ticaret Kanununun 54’üncü maddesinde, haksız rekabet “rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticarî uygulamalar” olarak tarif edilmekte ve hukuka aykırı olduğu belirtilmektedir. Haksız rekabete ilişkin hükümlerin amacı ise “bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması” olarak ifade edilmektedir.

YTTK’nın 55’inci maddesinde ise, haksız rekabet hallerinin başlıcaları aşağıdaki şekilde sayılmıştır: