Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Belediyeye Ait Taşınmazların Kiralanması

Coşkun ÖZBUDAK

Makalede, belediyeye ait taşınmazların kiralanması ve tahliye esasları bağlamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri incelenecek ve bu hükümlerin nasıl yorumlanması gerektiğine yönelik ve ilgili yargı kararlarından örnekler verilecektir.

Kamu İhale Kanunu, Kira, Kira Sözleşmesi, Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, Tahliye, Fesih, İdari İşlem, Kamu Gücü, Özel Hukuk Sözleşmesi.

I. GİRİŞ

Bilindiği gibi, belediyeye ait taşınmazların kiralanması, hem idari işlem nitelikli bir karar alma sürecine hem de özel hukuk sözleşmesine konu olmaktadır.

Bunun nedeni kiralama ve tahliye süreçlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa; kira sözleşmesinin feshi ve tahliye davası süreçlerinin ise 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ve 818 sayılı Borçlar Kanununa tabi olmasıdır.

Kiralama konusunun farklı nitelikli yasalarla ilintili olmasından dolayı; sözleşmenin yenilenmesi, feshi, tahliye davası ve tahliye gibi aşamalarda, hangi yasa ve/veya yasaların uygulanacağı, hangi karar alma süreçlerinin işletileceği ya da hangi yargı yoluna başvurulacağı hususlarında tereddütler yaşanmakta, hem belediyeler hem de kiracılar tarafından yanlışlıklar yapılmakta ve önemli zararlar meydana gelebilmektedir.